Вибіркові дисципліни

Перелік
вибіркових навчальних дисциплін
для формування індивідуального навчального плану
здобувача фахової передвищої освіти