📢 🔊 📢 Увага!!! Вступ без ЗНО та НТМ телефонуй до приймальної комісії - 0981711404. Ласкаво просимо! ☕ ☕ ☕

ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ

   Велике значення для підготовки конкурентоспроможних фахівців на ринку праці має практична підготовка. Її найважливішим завданням є поєднання теорії з практикою. Контроль за організацією виробничого навчання та працевлаштуванням здійснює заступник директора Антоніна Петрівна Бондаренко, яка працює на цій посаді з 2000 року. У різні періоди історії коледжу цю важливу роботу очолювали: Володимир Олексійович Доморацький, Лариса Іванівна Шумілова, Наталія Рубенівна Савінкіна.

   Перехід на ринкову економіку в 90-х роках минулого століття потребував принципово нових підходів до підготовки фахівців. Необхідно було переорієнтувати викладача до усвідомлення головного: навчити можна лише тому, що вмієш сам. Це дало змогу змінити методику викладання дисциплін, наблизити теорію до практики.

   За пропозицією заступника голови правління Херсонської облспоживспілки Л.М. Лімакової правління приймає рішення створити на базі кооперативного училища навчально-виробничий комплекс «Меркурій», який став полігоном для стажування викладачів та проходження практики студентами. П’ять магазинів, три кафе, дві автолавки забезпечили високий рівень практичної підготовки студентів, дали їм змогу бути більш затребуваними на ринку праці.

   Це була справжня школа практичного навчання і професійної майстерності, ми навчилися працювати на кінцевий результат! Завдяки тому, що викладачі і студенти все робили власними силами, рентабельність у торгівлі була високою. Автолавки коледжу добре знали сільські мешканці області, завжди чекали на їх приїзд, бо переконалися, що товар у нас – тільки якісний, за найнижчими цінами.

   Організовували торгівлю майстри виробничого навчання – завідувачі торговельних підприємств: Г.В. Савченко, Л.І. Козлова, В.М. Кагаловська, С.І. Жарова.

   Особливо добрим словом у коледжі згадують незмінного майстра-кухаря В.І. Білоус. Смачно, по-домашньому приготовані вареники, млинці, борщик пам’ятають навіть гості коледжу.

   Змінюються часи, змінюються підходи до організації виробничого навчання, але кращі традиції минулого зберігаються педагогічним колективом. І сьогодні викладачі проводять екскурсії до підприємств різних форм власності, організовують зустрічі з ветеранами праці, фахівцями бухгалтерського обліку, випускниками, які мають стабільне кар’єрне зростання.

   Навчальна практика проводиться на базі коледжу – в навчальних кабінетах, комп’ютерних аудиторіях та лабораторіях, в навчальному магазині,  у студентському кафе, навчальному ресторані «Старий Херсон», а також на кращих підприємствах міста. Особливе зацікавлення у студентів викликають майстер-класи та заняття на діючих підприємствах, які є базами практики.

   Cтуденти спеціальностей «Бухгалтерський облік», «Фінанси і кредит», «Правознавство», «Маркетингова діяльність» отримують робітничу професію «Оператор комп’ютерного набору», студенти спеціальності «Товарознавство та комерційна діяльність» – робітничу професію «Продавець», а ті, хто навчається за спеціальністю «Ресторанне обслуговування», – робітничі професії «Бармен» і «Офіціант». Виробнича або технологічна практика є завершальним етапом на- вчального процесу, під час якої студенти  удосконалюють уміння та навички зі спеціальності, систематизують знання на основі практичного досвіду. Для виконання студентами програм практики адміністрація коледжу  підтримує тісні зв’язки з провідними підприємствами споживчої кооперації, організаціями різних форм власності, які використовують ефективні методи організації праці й мають кваліфікований персонал для керівництва практикою.

   Кращими базовими підприємствами для проведення виробничої практики у студентів спеціальності «Фінанси і кредит» є Фінансове управління Херсонської області, Пенсійний фонд України, «Райффайзен Банк Аваль»,ПАТ КБ «ПриватБанк», банк «Фінанси і кредит», ВАТ «Державний ощадний банк України», для спеціальності «Правознавство» – управління юстиції в Херсонській області, прокуратура, судиміста і області, нотаріальні та адвокатські контори, районні відділи внутрішніх справ; для спеціальності «Товарознавство і комерційна діяльність» – Торгово-Промислова палата, Центр стандартизації та сертифікації, Херсонська митниця, Управління захисту прав споживачів, супермаркети «Сільпо», «Україна», для спеціальності «Ресторанне обслуговування» – туристичний комплекс «Фрегат», ресторани «Класик», «Зефір», «Алькор», «Кралиця», студентське кафе навчально-виробничої бази коледжу.

    За підсумками виробничої практики проводяться конкурси за звання «Кращий за фахом», конференції за участю студентів І–ІІ курсів та випускників, які стали успішними фахівцями.

    Для підвищення рівня працевлаштування в 2011 році в навчальному закладі створено відділ сприяння працевлаштуванню студентів і випускників.

   У коледжі проводяться Дні кар’єри, підтримується тісний зв’язок з відділом кадрів Херсонської облспоживспілки, Херсонським центром зайнятості, іншими підприємствами та організаціями з питань працевлаштування випускників.

   У навчальному закладі налагоджено зв’язок з випускниками, збирають відгуки керівників підприємств про якість підготовки, організовують зустрічі зі студентами.