Облік і оподаткування - одна з найпоширеніших і затребуваних спеціальностей як в Україні, так і в усьому світі. Жодне підприємство, установа та організація не функціонує без здійснення бухгалтерського та податкового обліку.

    Ці фахівці необхідні:

  • на промислових, торговельних, сільськогосподарських, автотранспортних та інших підприємствах всіх форм власності;

  • в банківській, страховій та інвестиційній діяльності;

  • в органах місцевого та державного управління, соціального захисту, фіскальній службі, фінансових інспекціях;

  • у готельно-ресторанному й туристичному бізнесі.

   Разом з керівником головний бухгалтер є

розпорядником коштів підприємства. Він має доступ до інформації, яка є комерційною таємницею, тому автоматично стає довіреною особою керівника. Без підпису головного бухгалтера не дійсний жоден фінансовий документ.

Фахівець з обліку і оподаткування

відповідає за раціональне використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів підприємства, правильне ведення

бухгалтерського та податкового обліку, своєчасне і правильне подання звітності.

Під час навчання майбутні спеціалісти опановують знання з наступних дисциплін.

фінанси, бухгалтерський та фінансовий облік, контроль і ревізія, економіка підприємства, статистика, податкова система, економічний аналіз, облік на підприємствах малого бізнесу, інформаційні системи і технології обліку, правознавство та інші.

Сучасний бухгалтер володіє основами підприємництва, податковим законодавством, трудовим і цивільним правом, діловодством, комп’ютерними програмами та іноземними мовами.

Наші випускники успішно працюють на посадах: фінансового директора, головного бухгалтера, ревізора, аудитора, бухгалтера-аналітика, економіста, експерта з податків і зборів, фахівця консалтингових послуг та інших.