📢 🔊 📢 Увага!!! Вступ без ЗНО та НТМ телефонуй до приймальної комісії - 0981711404. Ласкаво просимо! ☕ ☕ ☕

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

З усіх скарбів знання – найкращий.

Його не можна ні вкрасти, ні згубити, ні знищити.

Г. Сковорода

   Навчально-методична робота є основним видом  діяльності навчального закладу, саме від її організації залежить якість підготовки майбутніх фахівців.

   У 2014 році на V Міжнародній виставці на тему: «Сучасні заклади освіти – 2014», організованій Міністерством освіти і науки України, Національною академією педагогічних наук України, колектив коледжу отримав Золоту медаль у номінації «Педагогічна майстерність – домінанта професійної дії вчителя, викладача», тому що навчально-виховний процес у закладі освіти базується на поєднанні кількох технологій навчання на одному занятті.

   Коледж має багато гарних традицій: справжнє і дружнє наставництво, робота педагогічного семінару для молодих викладачів, семінару з економічних та правових питань, інформатизації навчання для всіх педагогів, співробітництво з навчально-методичним центром «Укоопосвіта», участь у діяльності методичних об’єднань Ради директорів ВНЗ І–ІІ рівнів акредитації у Херсонській області,  участь у конкурсі фахової майстерності «Кращий викладач», створення альманахів, методичних розробок викладачами усіх циклових комісій, науково-дослідницька робота педагогів (участь у конференціях, семінарах, круглих столах, публікації у наукових збірниках і періодичних виданнях). 

   У різні часи заступниками директора з навчальної та навчально-методичної роботи працювали: Максим Павлович Герасєв, Володимир Павлович Петренко, Ірина Семенівна Гнесюк, Тамара Михайлівна Мандрик.

   Нині навчально-методичну роботу організовують заступник директора з навчально-методичної роботи Світлана Олексіївна Фурсенко та викладач-методист Ольга Володимирівна Сокальська.

   О.В. Сокальська надає допомогу викладачам щодо удосконалення їх педагогічної майстерності  й організації навчально-виховної роботи серед студентів, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду.

   Навчальний процес у коледжі забезпечують сім циклових комісій, які об’єднують 63 педагогів, з яких 23 викладачі вищої категорії та 4 викладачі-методисти: Зіновія Дем’янівна Пагельс, Віра Іванівна Глінова, Марія Михайлівна Бойко, Ольга Володимирівна Сокальська.

   Колектив коледжу об’єднує досвідчених та молодих фахівців. За ініціативи Людмили Миколаївни та під керівництвом заступника директора С.О. Фурсенко в навчальному закладі організована школа наставництва для надання допомоги молодим викладачам, серед яких є колишні випускники технікуму, а нині коледжу: В.А. Віннік, І.П. Піскун, С.М. Замкова, М.Є. Опрятна, Т.О. Іванова, Т.О. Малініна, І.М. Яшина, Н.В. Ємець, К.В. Самойленко, С.П. Підмогильна.

   З 90-х років ХХ століття колектив коледжу активно працює над  основними методичними проблемами: «Інтеграція теорії з практикою як необхідна умова підвищення рівня підготовки фахівців», «Якісна ступенева підготовка фахівців як засіб їх професійного зростання, конкурентоспроможності та мобільності на ринку праці», «Забезпечення високого рівня якості освіти через неперервне вдосконалення рівня професійної компетентності викладачів та залучення  студентів до активної науково-пошукової роботи».

   Вирішення цих проблем дозволяє готувати спеціалістів, які мають ґрунтовну теоретичну та практичну підготовку з обраного фаху, можуть самостійно й оперативно приймати рішення, швидко адаптуватися до умов практичної підготовки, пов’язані з професійною діяльністю. Зокрема, прикладною стала дисципліна «Іноземна мова», товарознавці і ресторатори демонструють на державних кваліфікаційних екзаменах  міцні знання з економіки, бухгалтерського обліку. Все більшого поширення у навчально-виховному процесі набуває професійне та практичне спрямування  викладання усього теоретичного матеріалу.

   Такий підхід для удосконалення професійної підготовки фахівців вимагає від викладачів педагогічної майстерності, знання умов роботи фахівців в різних організаціях і на підприємствах. Саме на це спрямовує колектив директор коледжу Людмила Миколаївна Лімакова, вимагаючи від педагогів, перш за все, працювати над собою, вміти на практиці робите те, чому навчають студентів.

   Для постійного професійного зростання педагогічних працівників у коледжі створюються сприятливі умови. Викладачі фахових дисциплін проходять стажування на діючих підприємствах та установах. Швидкісне завоювання світу інформаційними комп’ютерними  Інтернет-технологіями змусило освітян переглянути власні пріоритети. Протягом останніх років усі педагоги на семінарах навчилися працювати з Інтернет-ресурсами, програмним забезпеченням Microsoft Office, MS Excel, програмами для створення презентацій Microsoft Power Point, контрольно-діагностичною універсальною програмою тестування SV-Test. Як результат, звичними стали заняття з використанням мультимедійного комплексу, презентацій, відеофрагментів. Викладачі коледжу активно впроваджують інноваційні моделі навчання: ігрове моделювання, проблемне навчання, діалог, дискусії, круглий стіл, конференції, вікторини, семінари з елементами ділової чи рольової гри, інтегровані бінарні заняття.

   Викладачі коледжу не лише наполегливо працюють, а й узагальнюють досвід, розробляють навчально-методичну літературу: за 15 років ними було розроблено 230 найменувань різних видів навчальної та методичної літератури на рівні НМЦ «Укоопосвіта» під керівництвом директора Л.Г. Войнаш.

   Робота з обдарованою молоддю завжди проводиться з ініціативи директора коледжу Людмили Миколаївни Лімакової, великий досвід якої завжди допомагаєпоєднати теоретичну частину з практичним досвідом. Значний внесок у цю справу зробили  члени циклової комісії правознавства: С.В. Гідулянова, Л.А. Свіргоцька, В.А. Віннік та викладач обліково-фінансових дисциплін К.В. Самойленко.

   Велику допомогу педагогам в організації науково-пошукової роботи надає заступник директора з навчально-методичної роботи С.О. Фурсенко. Вже 11 років наші студенти беруть участь у науково-практичній конференції серед молоді вищих навчальних закладів Укоопспілки на тему: «Інноваційні процеси і їх вплив на ефективність діяльності підприємства». 

   На першій науково-практичній конференції, яка відбулася на базі Кіровоградського  кооперативного технікуму, була відзначена дослідницька робота студентки нашого коледжу Ірини Форсюк на тему: «Інновації у діяльності Херсонського кооперативного економіко-правового коледжу». Тематика студентських робіт надзвичайно різноманітна. Щороку учасники конференції мають можливість продемонструвати уміння виголошувати публічну промову, вести діалог з аудиторією, демонструвати презентацію, використовуючи інфокомунікаційні технології. Тож і не дивно, що виступ кожного студента запам’ятовується сміливістю й упевненістю, глибоким розумінням обраної теми, прагненням вільно спілкуватися з аудиторією, умінням відстоювати власну точку зору, бажанням покращити економічну діяльність підприємств та розширити сферу діяльності споживчих товариств України.

   У 2014 році наш коледж представляли студенти з дослідницькими роботами на такі теми:  Володимир Бігун – «Фріланс-послуги як фактор підвищення рівня зайнятості в Україні», Анастасія Чернова – «Впровадження кейтерингу як сучасного виду бізнесу у закладах ресторанного господарства споживчої кооперації Херсонської області» та Денис Одіноченко – «Аутсорсинг як чинник підвищення ефективності діяльності підприємств». Для студентів такий щорічний захід – це унікальна можливість поглибити й розширити свої знання.