📢 🔊 📢 Увага!!! Вступ без ЗНО та НТМ телефонуй до приймальної комісії - 0981711404. Ласкаво просимо! ☕ ☕ ☕

ІСТОРІЯ КОЛЕДЖУ

   Ось уже 95 років навчальний заклад готує висококваліфікованих фахів­ців не тільки для підприємств споживчої кооперації України, а й для установ та організацій різних форм власності.

   Історія коледжу - це вікова історія нашої країни, споживчої кооперації, що нерозривно пов’язана з долями людей, які залишили частин­ку свого серця в рідному навчальному закладі.

   У тяжкі післяреволюційні часи минулого століття споживча кооперація виконувала вели­ку соціальну місію - забезпечення сільського на­селення продовольчими товарами та предметами повсякденного вжитку.

Торгівля, громадське харчування, вироб­ництво, заготівлі - уся багатогалузева діяльність системи вимагала кваліфікованих фахівців.

   З перших кроків розвитку, незважаючи на фінансову скруту, споживча кооперація України приймає мудре рішення - готувати свої кадри.

   Так, одним із перших в Україні, у 1928 році на базі профшколи утворився Херсонський коопе­ративний технікум, який очолив М.С. Кудрявцев. Цікаво, що до новоствореного навчального закладу зараховувалися юнаки та дівчата, які досягли повноліття, знали чотири арифметичні дії та вміли грамотно викласти свої думки. Тоді технікум розташовувався у будівлі облспоживспілки, мав лише 4 аудиторії, а студенти отримували освіту за двома спеціальностями: «­Бухгал­терський облік» і «Господарські операції».

   Під час Великої Вітчизняної війни технікум був евакуйований до Серед­ньої Азії у м. Чебоксари. Навчання відновилося тільки 1944 року після ви­зволення Херсона від німецько-фашистських загарбників. Перший повоєн­ний випуск склав лише 14 бухгалтерів.

   Студентів готували на денному, а з 1956 року - і заочному відділеннях за спеціальностями: «Бухгалтерський облік», «Товарознавство продовольчих і непродовольчих товарів», «Товарознавство тваринної та хутряної сиро­вини», «Заготівля і переробка плодів та овочів», «Планування в радянській торгівлі».

   Окрім фахової підготовки, значна увага приділялася громадській роботі. При навчальному закладі працював університет суспільних професій, у якому займалося приблизно 60% студентів за такими спеціалізаціями: «Суддя з різних видів спорту», «Декоратор», «Агітатор-пропагандист».

    З вдячністю згадуємо голову правління Херсонської облспоживспілки А.А. Перетяку.

   За його ініціативи в 1964 році на головному проспекті міста побудовано новий навчальний корпус, а в 1971 році введено в експлуатацію гуртожиток на 600 місць.

   Важко переоцінити особистий внесок Антона Антоновича у створення міцного фундаменту матеріально-технічної бази навчального закладу, підго­товку та виховання кадрів для споживчої кооперації.

   З 1962 року по 1978 рік керував технікумом В.Я. Бондар, з 1978 по 1987 рік - Ф.Г. Голощук, а з 1987 по 1993 рік - Володимир Павлович Петренко. Колишні студенти технікуму сьогодні згадують, з яким задоволенням вони облаштовувалися на новому місці у просторих аудиторіях, творили історію коледжу працею і відданістю.

З 1945 по 1986 рік у технікумі підготовлено 14 тисяч спеціалістів.

   Час минав, змінювалося життя країни, не завжди на краще: розпад Радян­ського Союзу, погіршення економічного становища, відсутність коштів на утри­мання навчальних закладів у системі споживчої кооперації області та держави.

   Унаслідок цього в 1991 році після реорганізації до технікуму приєдна­но кооперативне училище. Виникла потреба скорочення штату. Працівники училища, як і тисячі людей того періоду, могли залишитися без роботи. Але заступник голови правління Херсонської облспоживспілки Л.М. Лімакова, зібравши колектив технікуму та училища, запропонувала єдиний вірний вихід - зайнятися господарською діяльністю (торгівлею, громадським хар­чуванням). Девізом стало: «Вміємо робити те, чому вчимо студентів». Саме завдяки такому мудрому підходу вдалося зберегти кадровий потенціал обох навчальних закладів.

Розпочалась нова сторінка в історії кооперативної освіти Херсонщини.

СЬОГОДЕННЯ:

ТРИДЦЯТЬ РОКІВ ТРИВОГ І ПЕРЕМОГ

... Не словом, а ділом любіть Україну,

родину свою, свою Батьківщину!

Л.М. Лімакова

   У 1993 році на посаду директора призначено Людмилу Миколаївну Лімакову. У ті нелегкі часи загального розвалу та невизначеності вона докла­ла титанічних зусиль для створення сучасного навчального закладу, в якому шануються традиції і запроваджуються інновації.

   Людмила Миколаївна кардинально змінила підхід до підготовки майбут­ніх фахівців, запропонувала визначити головною методичною проблемою ко­леджу зв’язок теорії з практикою. Це був час випробування, справжньої школи виживання в умовах кризи. За її власної ініціативи створено навчально-ви­робничий комплекс «Меркурій», де студенти набували практичних навичок, а викладачі вчилися застосовувати теоретичні знання в роботі реального під­приємства. Нерідко доводилося йти на чималі ризики. І досить скоро товаро­обіг виробничого комплексу вже дорівнював обсягу окремих райспоживспілок.

    Організація торговельної діяльності позитивно вплинула і на фінансові результати коледжу. У складних економічних умовах, за відсутності держав­ного фінансування, працівники навчального закладу жодного разу не залишилися без заробітної плати, більше того, їм виплачувалася премія та матеріаль­на допомога. Вдалося зберегти робочі місця, розширити і зміцнити колектив.

   Щороку працівники коледжу відпочивали і подорожували по мальовничих куточках України: відвідали Одесу, Умань, Крим, Почаївську Лавру на Терно­пільщині, рідні Скадовськ, Залізний Порт, Асканію-Нова, Хорли.

   На зароблені колективом кошти збудовано два нових корпуси загальною площею 1000 кв.м, реконструйовано  навчальний корпус, гуртожиток, спортивну залу, відкрито дві тренажерні зали, два студентських кафе, відремонтовано технічні комунікації, придбано нові меблі для навчальних аудиторій, студентських кімнат в гуртожитку, обладнано 14 комп’ютерних класів, мультимедійні лекційні аудиторії, створено електронну бібліотеку.

    У 2001 році технікум піднявся на нову сходинку – отримав звання «Коледж» – вищий навчальний заклад І рівня акредитації.
   Цьому сприяла ґрунтовна робота директора коледжу на перспективу: новітнє науково-методичне забезпечення навчального процесу, розширення і зміцнення матеріально-технічної бази, підвищення фахового рівня, розвиток професійної майстерності педагогічних працівників.

    За сумлінну працю Людмила Миколаївна Лімакова відзначена Почесними грамотами управління освіти і науки Херсонської облдержадміністрації, голови обласної державної адміністрації, голови обласної ради, Міністерства освіти і науки України, трудовою відзнакою «Знак пошани» Центральної спілки споживчих товариств України, нагрудним знаком «Відмінник освіти України», Грамотою Верховної Ради України, державною нагородою України – медаллю «За працю і звитягу».

   Завдяки ініціативі, цілеспрямованості директора коледж  протягом 20 років є конкурентоспроможною освітньою установою, що працює в умовах самофінансування, забезпечуючи розширення і зміцнення матеріально-технічної бази, своєчасну виплату заробітної плати, сплату комунальних та інших послуг, податків, здійснюючи допомогу ветеранам, яких тут шанують і підтримують.

   Усі ці здобутки були б неможливими без команди однодумців: заступників І.С. Гнесюк, Н.Р. Савінкіної, Н.В. Стрельченко, Т.М. Мандрик, А.П.Бондаренко,С.О. Фурсенко, І.М. Качуровської, завідувачів відділень В.Л. Проектор, З.Д. Пагельс, Н.А. Антоненко, І.Ю. Куюн, головного бухгалтера І.О. Лазаренко і всього колективу коледжу.

   Нам є чим пишатися: за двадцять років контингент студентів збільшився у чотири рази, одержано державну ліцензію на підготовку фахівців за шістьма спеціальностями: «Бухгалтерський облік», «Товарознавство та комерційна діяльність», «Фінанси і кредит», «Правознавство», «Ресторанне обслуговування», «Маркетингова діяльність».

   Випускники коледжу з 2005 року можуть отримувати  повну вищу освіту в центрі дистанційного навчання ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» за ступеневою підготовкою та скороченим терміном навчання.

   Підтвердженням авторитету Херсонського кооперативного економіко-правового коледжу є той факт, що він традиційно виграє тендер Херсонського обласного центру зайнятості на проведення курсів з підготовки підприємців, користувачів інформаційних технологій у бухгалтерському обліку, продавців продовольчих і непродовольчих товарів, барменів, касирів супермаркету.

   Сьогодні коледж вражає не тільки красою фасаду, але й має сучасну матеріально-технічну базу, що постійно вдосконалюється і розвивається – це відзначають високі гості, які відвідують коледж. До послуг студентів – навчальний магазин «Маркет», лабораторії ресторанного обслуговування, бенкетна зала, мережа Інтернет, електронна бібліотека, Wi-Fi.

  З року в рік покращуються житлові умови у гуртожитку, комп’ютерне, інформаційне і методичне забезпечення навчального процесу.

   Педагогічний колектив коледжу спрямовує студентів з першого заняття на конкретний кінцевий результат, впроваджуючи активні форми і методи навчання: сучасні інноваційні технології навчання, інтегровані заняття, ситуаційні завдання, ділові ігри, заняття на виробництві за участю провідних спеціалістів Херсонської облспоживспілки та наших випускників, фахівців обласного управління у справах захисту прав споживачів, Херсонської торгово-промислової палати, митниці м. Херсона, органів юстиції, прокуратури, судів, банківських установ, фінансового управління, підприємств ресторанного господарства і торговельних мереж. Це свідчить про те, що обраний колективом коледжу шлях інтеграції теорії з практикою для покращення професійної підготовки фахівців дає результат, адже 83% наших випускників працевлаштовуються одразу після закінчення навчального закладу.

    Секрет успіху дуже простий: не шукати винних, не плакати і не просити, сподіваючись на когось, а працювати! Тому що все залежить від кожного з нас!