📢 🔊 📢 Увага!!! Вступ без ЗНО та НТМ телефонуй до приймальної комісії - 0981711404. Ласкаво просимо! ☕ ☕ ☕

Навчаючись за цією спеціальністю, Ви отримаєте професійні знання, що відповідають часу, та можливість кар'єрного зростання у величезному фінансовому секторі економіки, а в подальшому - перспективне майбутнє та нові сфери застосування знань із фінансів.

Перевагою для наших випускників є широкий спектр працевлаштування. Після закінчення коледжу випускники можуть працювати у:

  • фінансових управліннях, податкових інспекціях, відділах місцевих адміністрацій;

  • бюджетних та банківських установах;

  • страхових компаніях, агентствах нерухомості, лізингових компаніях;

  • фінансових відділах підприємств різних форм власності;

  • а також відкрити власну справу з надання фінансових консультацій.

   Випускники спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» здійснюють роботу за такими видами економічної діяльності:

Фінансова система. Організація фінансової діяльності підприємства, формування фінансової політики та стратегії компанії; ефективне управління прибутком і рентабельністю; визначення оптимальних шляхів та напрямків інвестиційної діяльності підприємства; аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства та розробка пропозицій щодо її покращення, здійснення контролю за правильністю нарахування, повнотою і своєчасністю сплати податків і зборів, а також дотриманням законодавства з питань регулювання обігу готівки.

Банківська справа. Здійснення депозитних та інших операцій із залучення грошових коштів; оформлення операцій із надання кредитів, контролю за їх використанням та погашенням; проведення факторингових, лізингових операцій, робота із цінними паперами й іноземною валютою; забезпечення касового обслуговування клієнтів та проведення фінансово-економічних розрахунків.

Страхування. Укладення й обслуговування страхових договорів; проведення розрахунків страхових платежів та виплат страхових сум; здійснення обліку страхових операцій; аналіз показників діяльності страхової компанії та виконання нею умов забезпечення платоспроможності.